‘Savaş, Travma ve Mülteciler: Sağlık Psikolojisi Açısından Suriyeli Sığınmacılar’ Atölyesi 10 Temmuz’da Başlıyor!

Mültecilik sorunu, 2. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Güncel rakamlara göre yeryüzünün çeşitli bölgelerinde 65 milyona yakın kişi mülteci konumundadır. İç savaşın başladığı 2011 yılından beri ülkemiz 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

PSİART Yaz Çalışmaları serimizin ilk atölyesinde, sağlık ve sosyal psikolojisi ekseninde stresin fiziksel sağlık üzerindekileri etkilerini tartışacak, Suriyeli sığınmacılar üzerinden özelde de mülteci kadınların yaşadığı sağlık sorunlarını, sosyal desteğinin önemini konuşacağız. Ayrıca atölyede mevcut sorunların çözümüne yönelik bir workshop gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmasını, Massachussetts Lowell Üniversitesi’nden sosyal psikoloji doktora öğrencisi Merve Armağan tarafından yürütülecektir.

10, 14, ve 18 Temmuz 2018 günlerinde 10.30’da başlayacak atölye çalışması 3 oturum şeklinde düzenlenecek ve psikoloji lisan ve lisanüstü öğrencilerinin katılımına açıktır. Programa sınırlı sayıda katılımcı dahil edilecektir.

Savaş, Travma ve Mülteciler: Sağlık Psikolojisi açısından Suriyeli Sığınmacılar

1.  Oturum: Giriş   10.07.2018

•  Sosyal Psikoloji-Sağlık Psikolojisi nedir, hangi konuları kapsar?

•  Stresin fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki etkisi.

•  Iyilik halini arttırmak için kullanılabilecek psikososyal araçlar

2.  Oturum: Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Durumları    14.07.2018

•  Türkiye ve Suriye’deki güncel durum

•  Mülteci sağlığı üzerine yaklaşımlar: Travma ve Stresin sağlık üzerindeki etkisi

•  Bir ilaç olarak: “Sosyal Destek”

3.  Oturum: Türkiye’deki Kadın Sığınmacıların Durumu ve Sağlık Sorunları      18.07.2018

•  Psikolojik açıdan Türkiye’deki kadın sığınmacıların yaşadığı sorunlar

•  Kadınların yaşadığı fiziksel hastalıklar ve bu hastalıkların sebep ve sonuç bakımından psikoloji ile ilişkisi

•  Workshop: Çözüm önerileri

 

Kayıt linkine ulaşmak için tıklayınız.

Programa son başvuru tarihi 02.07.2018’dir.Bir cevap yazın