PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERSLERİ BAŞLIYOR!

PSİART olarak bahar döneminde Psikoloji ve PDR bölümünde okuyan hazırlık, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin yeni adım attıkları Psikoloji dünyasında heyecanlarına ortak olmak ve bu dünyayı daha iyi tanımalarını sağlamak adına Psikoloji Giriş Dersleri başlığında bir program dizisi hazırladık.

Dört oturumdan oluşacak program serisinde; her hafta psikoloji biliminin bir alt alanını ele alacağız. Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Latif Karagöz ‘sosyal psikoloji’, FSM Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümünden İbrahim Gökşin Başer ‘klinik psikoloji’, Banu Koç Çakan ‘endüstriyel ve örgütsel psikoloji’ ve Begüm Köseler ‘ gelişim psikoloji’ başlıklarında paylaşımlarda bulunacaktır.

15 Mart 2021 pazartesi akşamı ilk oturumla başlayacak program; psikoloji ve PDR bölümlerinin hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır. Program Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Programa başvurmak için tıklayınız.

Gelişim Psikoloji / 15.03.2021 18.30

Begüm Köseler

Begüm Köseler, 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Onur Derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda çeşitli projelerde Araştırma Asistanı ve Laboratuvar Sorumlusu olarak görev almıştır. 2015 yılında Amerika’da University of Virginina Erken Gelişim Laboratuvarı’nda yaz stajyeri olarak, iPad aplikasyonlarının çocukların eğitimindeki etkisini incelemiştir. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına kabul almıştır ve Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda okul öncesi dönemde çocukların sosyal grup algısı ve müzik algısı gelişimi üzerine Tübitak Proje asistanı olarak çalışmıştır. 2019 yılında “Çocukların Ortak Psikolojik Özelliklere Dayalı Grup Üyeliği Çıkarımları” başlıklı tezi ile mezun olmuştur.

Şu anda Le Petit 100 ve Bütün Psikoloji’de bebeklerin ve çocukların gelişimsel süreçleriyle ilgili değerlendirme ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmekte, çocuk ve ebeveynlere yönelik oyun grupları, atölyeler ve seminerler düzenlemektedir.

Bütün Psikoloji’de sürdürdüğü çalışmalarında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi ve Theraplay tekniklerinden yararlanmaktadır.

Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji / 19.03.2021 18.30

Banu Koç Çakan

Banu Koç Çakan, Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirmiştir. Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans mezunudur. Daha sonra, DCI University, British Institude “Direct Marketing” programını tamamlamıştır. Endüstri ve Örgüt psikoloğu olan Banu Koç Çakan, duygusal zeka ileri eğitmenidir. 
Kurumsal iş hayatında, yönetici ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Çalışma hayatı süresince müşteri ilişkileri ve iletişim alanında yaptığı projeler önemli ödüllerle taçlandırılmış ve “Vizyoner Müşteri Hizmetleri Yöneticisi” ünvanına layık görülmüştür. 
İş yaşamı profesyonellerine, iş başarısı ve tatminine hizmet eden “bcc  Turkey” firmasının  kurucu ortağıdır. İş psikolojisi ve duygu bilimi yapıtaşında eğitimler vermekte, üst düzey yöneticilere “Duygusal Zeka Mentorluğu” yapmaktadır. Aynı zamanda, Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak yer almakta ve “Kariyer Planlama” dersi vermektedir. 
Kadınların sosyal ve iş hayatında aktif ve güçlü olmaları gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda birçok projede yer almaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Konuk Evlerindeki kadınlarımızı, Nef Vakfı ve bcc Turkey işbirliği ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi olan “Hay Atölyeleri” kapsamında tekrar özgüvenlerini kazanmak ve hayata bağlamak için programlar düzenleyerek gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Banu Koç Çakan, KAGİDER üyesi olup Gençlik ve Girişimcilik Strateji Grubu ve Özel Sektör Strateji Grubunda görev alarak çeşitli projelerde eğitmen ve mentor olarak çalışmaktadır. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından PCC (Professional Certified Coach) ünvanlı, Endüstri Psikoloğu olan sayılı koç ve eğitmenlerden biridir. 2018-2020 dönemi Uluslararası Koçluk Federasyonu Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.   

Klinik Psikoloji / 19.03.2021 20.30

İbrahim Gökşin Başer

İbrahim Gökşin Başer ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da, lise öğrenimini ise İstanbul’da tamamlanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden 2011 yılında mezun olmuştur. 

Lisans mezuniyetinin ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamış ve Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar danışmanlığında, “Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Daha sonrasında, 2017 yılında ise FSMVÜ’de Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul edilmiş ve 2020 yılı itibari ile doktora yeterlik sürecini geçmiş, tez çalışmalarına başlamıştır.

Ayrıca, Başer 2015 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Buna ek olarak, Güneş Çocuk Akademi’ de uzman olarak çalışmakta olup ergen ve yetişkin grupları ile bireysel psikoterapi çalışmaları yürüten Başer, aynı zamanda sistemik-dinamik yönelimli aile ve çift terapisi hizmeti vermektedir. 

Sosyal Psikoloji / 22.03.2021 19.30

Dr. Latif Karagöz

Latif Karagöz 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde Sosyal Psikoloji Anabilim dalında Psikolojide İnsanın Failliği Problemi: Rom Harre Düşüncesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme başlığıyla doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikolojibölümünde araştırma görevlisi olarak yer almıştır ve 2016’dan beri Medeniyet Üniversitesi psikoloji bölümünde araştırma görevliliğine devam etmektedir. 2017-2018 öğretim yılında CUNY Graduate Center’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Psikoloji felsefesi, sosyal bilimler felsefesi ve ahlak psikolojisi akademik ilgi alanlarının başında gelmektedir. Editörlüğünü üstlendiği “Kudüs: Tarih, Şehir, Toplum”, “İnsanı Yeniden Düşünmek”, “Dil, Eylem ve Aktör: Psikolojide Özne Tartışmaları” adlı kitapları bulunmaktadır.Bir cevap yazın