Biz Kimiz?

Bilginin her geçen gün değişik formlara büründüğü, temel eğitim biçimlerinin enine boyuna tartışıldığı, ruhsal ve toplumsal olayların yaşam sahasında farklı biçimlerde tezahür ettiği günümüzde; psikoloji lisans öğrencilerinin yalnızca müfredat dersleri ile lisans eğitimlerini tamamlamaları bazı eksiklik ve sorunları beraberinde getirecektir. Nitelikli çalışmalar için yeterli bilgi, düşünme ve uygulama; sonuç alınması için ise bazı çaba ve gayretlerin ortaya konulması elzemdir. Ayrıca son dönemde psikoloji lisans eğitimi veren fakültelere yeni fakülteler eklenmesi veya var olan bölümlerin kontenjanlarının artması ile psikoloji lisans eğitimi alan öğrenci sayısı ve buna paralel olarak mezun sayısı artmaktadır. Bu nedenlerle psikoloji lisans öğrencilerinin gelişmelerine katkı sağlamak, farklı ortam ve alanlarda yapacakları çalışmalar, alacakları eğitimler ve geliştirecekleri yeniliklerle “içeriği esaslı, bilgisi üretken” bir şekilde lisans eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini düşünen farklı üniversitelerden psikoloji lisans öğrencileri, 2015 yılında PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA ve EĞİTİM TOPLULUĞU PSİART’ ı kurdu.

Psiart, Mevcut psikoloji lisans ve lisansüstü öğrencilerinin düzenlenecek eğitim, seminer, çalıştay, sempozyum ve kongrelerle; zengin bir bilgi birikimini farklı bakış açıları ile harmanlayıp bu birikimler ışığında psikoloji bilimini daha da öteye taşımayı ve ‘nitelikli psikologların, akademisyenlerin, sosyal bilimcilerin’ yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Psiart, Farklı okul ve sınıflarda eğitim gören öğrencileri ortak bir platformda buluşturmayı, öğrenciler arasında bilgi alış-verişinin ve işbirliğinin sağlanarak özgün ve verimli çalışmaların da hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.1 Yorum

Bir cevap yazın