KVKK – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

PSİART – PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TOPLULUĞU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

PSİART, ilgili mevzuat politikaları çerçevesinde; hedef kitleye hizmetlerin daha etkin ve verimli kullandırılabilmesi için kişisel verileri toplar. Bu veriler, topluluğun temel ilkeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde korunur. Yine kanunun belirlediği çerçevede ve topluluk ilkeleri doğrultusunda ilgili kişilerin doğru hizmet ve yardımları alabilmesi için kişisel veriler iş ortakları ile paylaşılabilir. Belirtilen bu amaç ve çerçeve dışında topluluk tarafından toplanan kişisel verilerin paylaşılması yasaktır. Topluluk yönetimi, yönetim kurulundan en alt kademedeki yöneticiye kadar kişisel verilerin korunması adına gerekli önlemleri almakla sorumludur.

PSİART – PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TOPLULUĞU