İLKELERİMİZ

The right approach is necessary for the right outcome. Consulting WP approaches work by applying its external knowledge to your organization’s internal way of doing work. We know that in order to maximize the potential of success for your company we need to shape our expert advice in a way that applies to your way of doing business. This allows us to create rich relationships with our clients.

Bilimsellik

PSİART; üretilecek araştırma, sunulacak eğitim ve gerçekleştirilecek programlarda sadece bilimsel bilginin paylaşılması konusunda hassasiyet göstermektedir.

Bağımsızlık

PSİART …

Gönüllülük

PSİART faaliyetlerinde görev alan ya da PSİART’ın faaliyetlerine katılacak öğrencilerinin her biri kişisel istekleri ve yönelimleri doğrultusunda hiçbir maddi bir beklentiye kapılmadan çalışmalarda yer almaktadır.

Etik İlkelere Bağlılık

PSİART çalışmalarında Psikoloji bilimin ve genel olarak da ruh sağlığı alanında ulusal ve uluslararası yetkili meslek kuruluşları tarafından kabul edilen tüm etik ilkelere uymayı taahhüt eder.

Sürdürülebilirlik

PSİART ortaya koyduğu çalışmalarda istikrara dikkat ederek kalıcılığı sağlamayı hedeflemektedir.

Nitelik Önceliği

Planlamalarımızda bilgi kazanımını/ paylaşımını, hedef kitlenin güncel ihtiyaçlarına cevap sunacak konuları önceliyor, tüm çalışmalarımızda nicelikten önce niteliği önceliyoruz.